top
Att skapa en hållbar relation mellan en avfallsanläggning för hantering av radioaktivt avfall och dess värdkommun
Mervärde genom design och process
Swedish, 60 pages, published: 05/04/11
NEA#7023
Available online at: http://oecd-nea.org/rwm/reports/2011/nea7023-fostering-swedish.pdf

Other language(s):
- English: Fostering a Durable Relationship between a Waste Management Facility and its Host Community 
- Français: Créer un lien durable entre une installation de gestion de déchets et sa collectivité d'accueil