rozhodování v oblasti zneškodňování radioaktivních odpadů Principy, akční cíle, faktory důvěry - Decision making for radioactive waste management - Czech A4 (2008)

Decision making for radioactive waste management: principles, action goals, confidence factors flyer – Czech A4