På väg mot geologisk slutförvaring av radioaktivt avfall: Omvändbarhet och återtagbarhet

Adobe Acrobat PDF Document - on 2/8/21 at 3:45 PM
- Adobe Acrobat PDF Document on 12/2/20 at 10:47 PM

Omvändbara beslut är en viktig faktor att överväga i den stegvisa beslutsprocess som förutsätts bli tillämpad i samband med tillkomsten av byggda geologiska förvar för radioaktivt avfall. Hur återtagbarhet av avfallet påverkar olika avfallsstrategier och metoderna för detta övervägs också av NEA-länderna.
Denna rapport innehåller en diskussion om hur begreppen omvändbarhet och återtagbarhet kan påverka planering och utveckling av geologiska förvar. Begreppen spänner över tekniska, policyinriktade och etiska frågor och det är viktigt att det utvecklas en bred förståelse för deras innebörd. En ökad förståelse för och diskussion om dessa frågor kommer också att visa på värdet av ett flexibelt, stegvist beslutsfattande i slutförvaringsprogram och kan bidra till att främja den fortsatta utvecklingen av dessa program.